Zálohy energií – SVJ, bytové družstvo

Jsou komodity, které se platí za celý dům společně, a zřejmě proto SVJ (SVBJ) či bytové družstvo vybírá zálohy na tyto energie. U nás v domě je to vodné/stočné, teplá voda, teplo. Jak se tyto zálohy stanovují, to by měly řešit stanovy společenství. Naše stanovy říkají, že: „Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok“.

Platili jsme relativně vysoké částky za zálohy po předcházejícím majiteli (3 osoby) a nyní nám vraceli 12 tis. Kč za 9 měsíců. Přihlédnutí k tomu, že my byli jen 2, se tenkrát nekonalo. Nově se zálohy o něco málo snížili, ale jejich výše mě vzhledem k vyúčtování překvapila. Oproti skutečné spotřebě jsou zálohy vyšší o 200 % (vodné/stočné), 100 % (teplá voda), resp. 100 % (teplo). Údajně se přihlédlo k tomu, že se nám narodilo miminko (3. osoba). Nepřipadá mi ale, že tohle by bylo avizované „přihlédnutí“, ale dost drastický zásah do výpočtu. Copak najednou si budeme napouštět 3 vany místo 1? Nebo se nějakým způsobem pokusíme byt vytopit z 24 °C na 28 °C kvůli miminku? Hlavně se jedná o nesmyslné věštění z křišťálové koule. Já mám rád, když za služby zaplatím tehdy, když je to potřeba. Raději při konečném vyúčtování něco doplatím než bych čekal něco na vrácení. Proč by měli peníze ležet na účtu SVJ (či kohokoli jiného), když můžou nerušeně ležet na mém účtě? Pro někoho by dokonce mohli být přemrštěně vysoké zálohy znamenat i finanční komplikace rodinného rozpočtu.

Tento názor ale nesdílí všichni ostatní. Sousedka mě zastaví na chodbě a povídá, že teď ještě musí řešit špatně nastavené zálohy energií. Ptám se, zda je má také zbytečně nastavené vysoko. Prý ne, zbytečně nízko, protože ona se bude těšit, že ji něco vrátí. Doplácet totiž nechce nic, to by jí mohlo finančně nečekaně zaskočit.

V každém případě, pokud vám na výši záloh záleží, musíte se tomu pověnovat. Otázkou totiž je, jak si slovíčka jako „přihlédnutí“ vysvětlí člověk, který zálohy počítá. Pokud tedy musíme fantazírovat a nelze se jen řídit daty za předchozí období, já tedy navrhnu zvýšení vodného/stočného a teplé vody o 50 %, teplo nezvyšovat. Můj názor je, že by to mělo být akceptováno. Pokud by se počet lidí v bytech neřešil, tak někde by bylo +, někde – a ve finále by to za celý dům stejně muselo vyjít +- 0. Nějakou finanční rezervou pro případ doplatku by dle mého názoru SVJ mělo disponovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *