Zálohy energií – SVJ, bytové družstvo

Jsou komodity, které se platí za celý dům společně, a zřejmě proto SVJ (SVBJ) či bytové družstvo vybírá zálohy na tyto energie. U nás v domě je to vodné/stočné, teplá voda, teplo. Jak se tyto zálohy stanovují, to by měly řešit stanovy společenství. Naše stanovy říkají, že: „Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok“.

Platili jsme relativně vysoké částky za zálohy po předcházejícím majiteli (3 osoby) a nyní nám vraceli 12 tis. Kč za 9 měsíců. Přihlédnutí k tomu, že my byli jen 2, se tenkrát nekonalo. Nově se zálohy o něco málo snížili, ale jejich výše mě vzhledem k vyúčtování překvapila. Pokračovat ve čtení „Zálohy energií – SVJ, bytové družstvo“