Hluk z automobilové dopravy v Praze

Koupili jsme byt. Pozičně se nám velmi líbil, hezký výhled na kraji sídliště. Blízko před domem vede taková celkem nenápadná silnice, do které by člověk neřekl, že bude tak frekventovaná, jak ve skutečnosti je. Údajně je si to lidé tudy zkracují. Panelák stojí velmi blízko silnici, na straně u paneláku stromy příliš nejsou, na druhé ano. Zjistili jsme, že ve 3. patře je hluk snad ještě horší, než když se jde na ulici po chodníku, protože se v daných podmínkách nějak rozléhá. Se zavřenými plastovými okny je to bez problémů, ale byt je celý orientován na jih, a proto se musí relativně často větrat. Ačkoli jsem přirozeně nevěřil v úspěch celé akce, pokusili jsem se zjistit, zda s tím lze něco dělat. Pokračovat ve čtení „Hluk z automobilové dopravy v Praze“

Zálohy energií – SVJ, bytové družstvo

Jsou komodity, které se platí za celý dům společně, a zřejmě proto SVJ (SVBJ) či bytové družstvo vybírá zálohy na tyto energie. U nás v domě je to vodné/stočné, teplá voda, teplo. Jak se tyto zálohy stanovují, to by měly řešit stanovy společenství. Naše stanovy říkají, že: „Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok“.

Platili jsme relativně vysoké částky za zálohy po předcházejícím majiteli (3 osoby) a nyní nám vraceli 12 tis. Kč za 9 měsíců. Přihlédnutí k tomu, že my byli jen 2, se tenkrát nekonalo. Nově se zálohy o něco málo snížili, ale jejich výše mě vzhledem k vyúčtování překvapila. Pokračovat ve čtení „Zálohy energií – SVJ, bytové družstvo“

Dentální hygiena – začátky

První pobídku k tomu, abych si došel na dentální hygienu, jsem dostal cca ve 20 letech a to spíše náhodou, když jsem změnil zubaře. Osvěta v této oblasti nebyla tehdy  na příliš dobré úrovni, určitě se ale zlepšuje. Tenkrát jsem však návštěvu dentální hygienistky (většinou to bývají ženy :-) ) odkládal tak dlouho, až jsem ji odložil úplně. Důvodem nebyl ani tak strach, ale úplně jsem netušil, zda by to mělo smysl. Upřímně se přiznám, že jsem si naivně myslel, že se mi do mezizubních otvorů kartáčky rozhodně nemůžou vejít a další podobné nesmysly. Pokračovat ve čtení „Dentální hygiena – začátky“

Rubikova kostka – návod na složení v 7 krocích

Na youtube je série pěkných instruktážních videí od bobr0405 o tom, jak složit Rubikovu kostku. Jedná se o začátečnický postup v sedmi krocích. Jelikož je však sledování videí zdlouhavé a často je jen potřeba se mkrnout na použité algoritmy v určitém kroku, vypisuji si je zde. Zkratka h.r. znamená hodinové ručičky. Pokud je psáno „zpátky“ nebo „pozpátku“, pak po tazích 1, 2 následují tahy 1, 2 v opačném směru. Pokračovat ve čtení „Rubikova kostka – návod na složení v 7 krocích“