Rubikova kostka – návod na složení v 7 krocích

Na youtube je série pěkných instruktážních videí od bobr0405 o tom, jak složit Rubikovu kostku. Jedná se o začátečnický postup v sedmi krocích. Jelikož je však sledování videí zdlouhavé a často je jen potřeba se mkrnout na použité algoritmy v určitém kroku, vypisuji si je zde. Zkratka h.r. znamená hodinové ručičky. Pokud je psáno „zpátky“ nebo „pozpátku“, pak po tazích 1, 2 následují tahy 1, 2 v opačném směru.

1) Složení bílého kříže a na bocích dvou plošek (střed + směr k bílé). To zvládne většina lidí intuitivně. Otočit plochu s bílou, otočit vrstvu s bílým křížem, otočit vrstvu s bílou – máme kříž. Otočit boční plochu o 180° a hledat souhlasící střed k dolní kostičce, otočit o 180° zpět. Obdobně k dalším – máme boky.

2) Bílá stěna + 1. vrstva. Většina lidí opět intuitivně. 3 varianty, 2 těžší se převádí na tu jednoduchou 3., když je bílá v horní boční. Pokud je bílá nahoře, 3. tah se zopakuje 2x, aby se bílá dostala do boční hrany. Pokud je bílá v boční stěně dole, pak intuitivně ji dostaneme nahoru. Otočit bílou nad požadované místo. Horní vrstvou směrem k bílé, boční vrstvou neobsahující bílou směrem nahoru a oba kroky zpátky. Celkem 4 tahy.

3) Složení 2. vrstvy. Přesun kostek z 3. do 2. vrstvy. Záměna či přesun kostek ve 2. vrstvě se řeší převedením na předhozí případ stejným algoritmem. Otočení kostičky do správné plochy a zapamatování její doplňkové barvy. Horní pryč od barvy, barvou nahoru a zpět. Navrácení bílé plochy zpět stejně jako v kroku 2. Celkem 8 tahů.

4) Záměna rohů v horní vrstvě. Správné rohy v levé ruce, chybné v pravé. Jiné varianty se řeší opakováním algoritmu. a) Levá dolů, horní pryč od lévé, pravá dolů, horní pryč od pravé. b) Levá nahoru, horní pryč od levé, pravá nahoru, horní pryč od pravé. c) horní doprava. Celkem 9 tahů.

5) Žluté rohy. Orientace kostky stále jedním směrem, pracovní pozice nahoře vlevo. a) žlutá plocha zepředu – levá dolů, spodní po směru h.r. a pozpátku. b) žlutá plocha zboku – dolní doleva, levá dolů a pozpátku. 4 tahy 2x.

6) Žlutá plocha. Dvě chybné kostičky orientované dole a vlevo. Ostatní případy se řeší opakováním algoritmu. Prostřední od sebe, horní po směru h.r., střed k sobě, horní doprava. 4 tahy 3x.

7) Žluté hrany. Složený bok  směřuje od sebe. Ostatní případy se řeší opakováním algoritmu. Zapamatovat barvu chybné kostky směřující k sobě. Střed od sebe, horní 2x po směru h.r., střed k sobě, horní od bočnice se zapamatovanou barvou. 5 tahů 3x.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *