Státní doktorská zkouška a obhajoba na ČVUT, FSv

Pokud si vzpomínám, někde na svém blogu jsem psal o tam, jak může vypadat státní závěrečná zkouška (SZZ) a obhajoba diplomové práce na ČVUT, FSv. Podle statistik to vypadalo, že ten příspěvek si dokonce pár lidí přečetlo. Lze přirozeně předpokládát, že to mohli být studenti, kteří sháněli doplňkové tipy, které by jim pomohly zkoušky splnit. Pár let uplynulo a já bych tedy měl pro budoucí generace napsat, jak vypadá Státní doktorská zkouška a Obhajoba disertační práce. Z principu toho, kolik je studentů v magisterském a kolik v doktorském studiu, si nedělám iluze, že tenhle příspěvek moc lidí číst. Proto jen velmi stručně.

  • Odborná rozprava – student připraví cca 20-ti stránkovou studii a po dvou letech ji předkládá a prezentuje pro komisi složenou obvykle z vybraných členů katedry. Předpokládám, že se jedná o jakousi kontrolu, že student něco dělá. Pokud nedělá nic, je tu možnost ho vyhodit. Jinak průběh je asi klasická prezentace a diskuze. Formálně se může lišit podle kateder, a proto průběh může být i více méně neformální. :-)
  • Státní doktroská zkouška – skládá až po odborné rozpravě a lze ji udělat i již velmi brzy (nebo velmi dlouho) po dvou letech studia. Motivace k vykonání může být navýšení stipendia. Opět nutná studie a prezentace před komisí složené z členů katedry i externích akademických a neakademických osob.
  • Obhajoba disertační práce – nejdůležitější záležitost. Musíte splnit hned několik formálních záležitostí, aby Vás připustili před komisi složenou z docentů, profesorů a příp. dalších předem schválených odborníků z praxe. Musíte odevzdat přihlášku, dis. práci, teze, životopis, soupis publikací, poster apod. Často obhajoba probíhá v malé zasedačce děkanky, nyní zrekonstruované. Student zajišťuje malé občerstvení, komisi zve na své náklady na oběd. Titul Ph.D. můžete používat okamžitě po obhájení.
  • Promoce – z Oddělení vědy a výzkumu (VaV) dostanete během několika dní děkanem podepsané potvrzení o získání titulu doktor ve zkratce Ph.D. Až bude znám termín, odd. VaV byste měli obdržet pozvánku na slavnostní promoci, kde dostanete se slávou diplom. :-) Tedy doufám, promoce by se měla konat zřejmě 21. 11 . 2017 tradičně v Betlémské kapli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *