Finanční úřad v Táboře – příjmy ze zahraničí

V roce 2013 jsem se přihlásil jako student doktorandského studia na Erasmus do Finska. Mimo stipendia mi však byla nabídnuta navíc i mzda od přijímací instituce. Ze mzdy jsem odváděl daně rovnou ve Finsku, a jelikož to byly značně tučné daně, tak mě ani nenapadlo nějak řešit tento příjem v daňovém přiznání za rok 2013 v ČR.

Nicméně při podávání přiznání za rok 2014 se pracovnice Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – Územní pracoviště v Táboře ptaly i na mé příjmy z Finska 2013. Požadovaly zaslání nějakých dokumentů ke stáži. Tyto dokumenty jsem jim zaslal a ony mi odpověděly, že je to v pořádku.

Nicméně za 4-5 měsíců se ozvaly znovu, že jim dodané dokumenty nestačí. Dostal jsem z nich informaci, že prostě dostaly od nařízených příkaz tento případ prošetřit, a tak na tom pracují. Bohužel údajně nesmí dělat daňové poradenství, a tak mi ni neporadí. Nemohl jsem z nich ani dostat informaci, zda podle jejich názoru je potřeba podávat dodatečné daňové přiznání nebo nikoliv. Tak jsem se obrátil na známého, daňového poradce. ČR má s Finskem dohodou o zamezení dvojího zdanění, takže v tomhle ohledu by to mělo být v pořádku a neměl bych platit žádné daně navíc. Nevím, proč si FÚ není schopný sám kontaktovat finanční autority ve Finsku, ale údajně mají jen informaci o částce, kterou jsem si tam vydělal. A netuší, za co to bylo.

Pokud bych daňové přiznání za 2013 zpětně dělal, asi bych dostal fixní pokutu 500 Kč. Sankce v podobě penále za daně bych neměl mít žádné, protože penále z 0 je 0. Bylo by to však dost práce a musel bych kontaktovat zahraniční organizaci. Druhá možnost je daňové přiznání nepodávat a  řídit se zákonem. Napsal jsem jim čestné prohlášení: „Prohlašuji, že jsem v roce 2013 měl pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.“ Formulace v zákoně je však sama o sobě zavádějící.Týká se slovo pouze spojení ze závislé činnosti nebo se týká slova ze zahraničí?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *