ČVUT Fsv aneb plagiátorství v praxi

Tak si něco googluju na internetu a najednou na mě vyskočí jedna diplomka týkající se mého dotazu. Diplomové a bakalářské práce oboru Geodézie a Kartografie jsou totiž umístěné ve formě PDF volně k prohlížení na webu. Tak si chvíli čtu a najednou mi text připadá povědomý. Za okamžik je mi jasné, že je doslova zkopírovaný z mé bakalářské práce…

     Hledám tedy nějaké citace a nacházím jednu větu, která říká, že vzhledem ke složitosti tématu bylo využito postupu podle mé diplomové práce (omyl, podle bakalářské práce). Dobře, proč ne. Ale hledám alespoň citace mé práce pod odstavci a oddíly, které byly ode mě doslova opsány. A nebylo jich zrovna málo. Žádný odkaz na mou práci však nenacházím, místo toho si všimnu odkazů, které jsou totožné se zdroji, z kterých jsem čepral já sám a které jsou uvedené v mé bakalářce. To už se mi nelíbí ani trochu. Pochybuji, že nejmenovaný autor uvedené zdroje vůbec otevřel a pokud ano, proč si nedal tu práci a nenapsal to svými slovy? Je jasné, že použitý seznam literatury takhle vypadá o mnoho lépe než kdyby obsahoval pouze mojí práci. A převzatá literatura dokonce tvoří většinu všech pramenů práce. Takovéto jednání považuji za plagiátorství, ať už úmyslné nebo neúmyslné. Doslova převzaté texty musí být vždy uvedeny jako citace v uvozovkách a s uvedením příslušného zdroje! Nebylo by vhodné se zamyslet nad zavedením nějakého porovnávacího softwaru textů na ČVUT? Vhodná by určitě byla i větší osvěta studentů v této oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *