WMS – Web Map Service

Jako semestrální práci jsem zpracoval následující stránky zabývající se WMS – Web Map Service (webové mapové služby):

Stránky o WMS jsou zde.