Posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu polohopisu

VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

Kopírování textu skončilo, tak ještě k tomu něco napsat. :D Ideální by byl doc. Vladimír Vorel, ten byl (resp. snad ještě je) na předpisy (i když ne v oboru katastru nemovitostí) neskutečný pedant. To já jsem proti němu nic. Ale když něco nevychází a nevím proč, tak to nenechám být a podívám se tomu na zoubek taky.

Měl jsem třikrát měřeno stanovisko a orientace GNSS pro KN ČR. Kolega mi řekl, že to né, že se to dělá dvakrát a ať to předělám. No a pravda je, že Groma ani Geus na trojnásobné a vícenásobné určení bodu připravené nejsou. Maska pro tvorbu protokolu z JXL od Geotronics sice průměry počítá hezky, ale zase postrádá výpočet charakteristiky přesnosti. Takže mým cílem je úprava masky pro jxl, aby protokol spočítal vše a katastru to stačilo. A nebudu muset body potom prohánět Gromou nebo Geusem v dalším kroku a řešit průměrování (max. dvou bodů, více v danou chvíli nelze).

K tomu potřebuji vzorec. Kouknu, jak to počítá Geus. Tam je obligátní vzorec, který vychází z dvojice měření a rozdílu jejich souřadnic. Nemůžu ho použít pro 3 a více měření. Kouknu do vyhlášky, kde tenhle vzorec prozměnu už není, ale je tam pojem „výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců“. MNČ pojmu se nebojí a jdu prostě na výpočet výběrové směrodatné ochylky, což bych měl ještě levou zadní zvládnout. Spočítám tedy VSO v souřadnici X, potom Y a potom kvadratickým průměrem Sxy. A ono to o odmocninu ze dvou nesedí ke GEUSU (moje číslo je menší)! Začínám tedy pátrat.

V nápovědě GEUSU najdu, že přejali vzorec z předchozí verze vyhlášky, ale nezdá se, že si jsou správností moc jistí. Výběrovou střední souřadnicovou chybu položili rovnou starému vzorci pro tzv. střední odchylku v poloze up. Podaří se mi ale také najít help GROMY od p. Sehnala. Tam se mi to také zprvu nezdá, ale nakonec zjistím, že jsem se špatně podíval na hůře přehledný jednořádkový vzorec. A tu je pak výsledek stejně, jako mám já! Číselně pro dvě měření je to stejné, jen je zápis zjednodušený pro dvojici měření. Hlavní dřinu odvedl p. Sehnal z GROMY. On totiž již dříve vyběhal stanovisko ČÚZK a údajně to dalo pěkně zabrat. A to si dokážu živě představit!

Výsledkem tedy je, že GEUS používá stejný starý vzorec pro porovnání vícenásobných měření stejné váhy (chybně) a stejný i pro porovnání měřených a daných souřadnic v KN. V tom druhém případě vychází výsledek dobře resp. tak, jak ČÚZK chce, aby to vycházelo. Předpokládají se skutečné chyby souřadnic, jako kdyby dané souřadnice v KN byly bezchybné. Z hlediska vyrovnávacího počtu je to asi blbost, ale důležité je, aby to vyšlo, jak „je potřeba“. :) A to s tímhle přístupem zřejmě vychází. No a já si tedy do protokolu GNSS dám klasický výpočet výběrové směrodatné souřadnicové odchylky a tím bych měl být v souladu s vyhláškou a GROMOU. Ale pokud se neupraví GEUS, tak budu mít pro KN teď o odmocninu ze dvou menší Sxy pro body pomocné měřické sítě (stanoviska a orientace). Takže budu vypadat, že mi jdou družice na ruka a jak krásně mi to měří. :D Ale bohužel on si toho nikdo nevšimne, když si problému nikdo nevšimnul (resp. s tím nikdo nic neudělal) za posledních 10 let.

No a BTW je také chyba ve vzorci ve vyhlášce v bodě 13.3 (odmocnina má končit dříve) a také v obrázkových vzorcích zde. Takže jestli mě škola něčemu naučila, tak tomu, že jeden zdroj = žádný zdroj. Každá dělá chyby. Možná teprve když je to ve dvou a více zdrojích stejně a vám se to zároveň zdá správné, logické a pravděpodobné, dá se to začít používat.

Abych si v tom udělal trošku pořádek, napsal jsem si shrnutí. Snad tam není moc chyb. :-) Můžete zobrazit ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *