Problematika únikových cest v bytovém domě

Odpověď kpt. Ing. Denisy Kótkové z oddělení kontrolní činnosti HZS hl. m. Prahy…

Dobrý den,

z hlediska požární bezpečnosti problematika únikových cest v bytovém domě, umisťování předmětů a zabezpečení bytového domu a jeho součástí (společné prostory, sklepy, byty apod.) souvisí s posuzováním plnění povinností, které vyplývají z ustanovení zákona č. 133/1986 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), zejména § 5 a ve Vašem případě taktéž § 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), kterým jsou uloženy povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ve vztahu k Vašemu dotazu ohledně využití únikových cest. Pokud je vlastníkem domu, resp. společných prostor (např. společné chodby, místnosti apod.), právnická osoba (SVJ, družstvo, realitní kancelář), musí plnit povinnosti na úseku požární ochrany. Rozsah těchto povinností je stanoven v závislosti na kategorii podle míry požárního nebezpečí jimi provozované činnosti (§ 4 zákona o požární ochraně).
Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která upravuje mimo jiné některé požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí v souvislosti s chráněnými únikovými cestami (např. umisťování předmětů na chráněné únikové cestě). Ve Vašem případě je předpoklad, že jde o chráněnou únikovou cestu (zda tomu tak skutečně je, zjistíte z požárně bezpečnostního řešení stavby, které by Vaše SVJ mělo vlastnit).

V bytovém domě mohou být zřízeny nechráněné únikové cesty, ale také chráněné únikové cesty. Užívání stavby, tzn. i únikových cest, musí být v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (tedy např. požárně bezpečnostní řešení), která odpovídá jejímu skutečnému provedení.

Možnost umisťování různých předmětů (např. skříňky, botníky, květiny…) na chodbách bytových domů souvisí tedy s typem únikových cest.
V případě, že je v domě zřízena chráněná úniková cesta, nesmí množství vyskytujících se hořlavých látek překročit rozsah uvedený v příloze č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. V této příloze jsou podrobně rozepsány podmínky, za kterých lze na chráněných únikových cestách umisťovat hořlavé předměty. Tyto hořlavé předměty (např. malé skřínky – botníky) musejí být vzdáleny od ostatních hořlavých předmětů nejméně 2 m (tedy např. i ode dveří bytu), nesměly by obsahovat plasty (např. obuv) atd. V případě nehořlavých předmětů tyto předměty nesmí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě zejména při převržení, pádu nebo odvalení, nesmí zasahovat do minimální šíře únikové cesty (dle projektové dokumentace) a nesmí bránit otevírání či zavírání dveří.

Pokud je v bytovém domě zřízena nechráněná úniková cesta, mohou zde být umístěny i hořlavé zařizovací předměty. Musí však být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří a současně nesmí být ohrožena volná průchodnost únikové cesty.

Všechny předpisy v aktuálním znění jsou zveřejněny na stránkách HZS hl. m. Prahy v sekci Požární prevence – Předpisy.

Pokud jde o jednání vedení Vašeho SVJ, je nutné mít na zřeteli, že vnitřní předpisy družstva/společenství mohou stanovit i přísnější požadavky, ale to už není v kompetenci HZS krajů.

kpt. Ing. Denisa Kótková
oddělení kontrolní činnosti HZS hl. m. Prahy

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *