ČVUT Fsv G – Státní závěrečná zkouška

Studujete ČVUT Fsv G a chcete vědět, jak probíhají SZZ magisterského studia? Pak čtěte dále…

Den předem se připraví učebna pro konání SZZ. Uskupí se lavice, dají se ubrusy, přinesou se skleničky a talíře. Připraví se počítač a projektor na promítání prezentace. Nakoupí se občerstvení pro komisi – pití, chlebíčky, sladké, slané, ovoce. A šampaňské na přípitek po úspěšném vykonání SZZ.

Čeká se před učebnou, dovnitř vás pozve tajemník komise. Představí vás předsedovi, který si s vámi může a nemusí podat ruku a pak vás pošle ke katedře prezentovat. Prezentace může trvat až 15 minut, předseda ale může požádat o její zkrácení např. na 10 minut. Přetáhnout déle než 15 minut je nevhodné. Sednete si před komisi a vedoucí a oponent přečtou své posudky na diplomovou práci. Pokud nejsou přítomni, čte posudky tajemník. Pak máte možnost se k posudkům vyjádřit a svou práci si tzv. obhájit. Čas pro vyjádření je různý, samozřejmě podle počtu a vážnosti připomínek. Obvykle ne více jak 15 minut.

Na závěr následuje samotná zkouška. Jeden člen komise položí jen jednu širokou otázku, o které se diskutuje cca 15 minut. Pokud student nemluví samostatně, pokládájí se konkrétnější doplňující dotazy. Ptá se většinou stále ten jeden člen komise, mohou ale i ostatní. Předseda komise by se teoreticky ptát neměl, prakticky to ale udělat může. Otázka se často týká oboru, na které vypracována diplomová práce. Ale není to podmínkou, otázka může být i úplně jiná. Zejména pokud otázku pokládá člen komise, který danému tématu práce příliš nerozumí. Na závěr předseda poděkuje a pošle vás na pár minut za dveře, aby se komise dohodla na známkách. Poté vás pozve zpět do místnosti, kde vám sdělí, zda jste SZZ absolvovali či nikoliv.

Samoztné známky se dozvíte až na závěr společně se všemi ostatními. Jedna známka je za obhajovu s přihlédnutím ke známkách od vedoucího a oponeneta (váha 70 %) a jedna známka je za ústní zkoušku (30 %). Váženým průměrem se pak získá výsledná známka ze SZZ. Bouchne se šampáňo a vede se proslov či diskuze o vaší budoucnosti, prestiži geodézie apod. Titul získávate oficiálně až další den v 0:00. Na studijním oddělení si vyzvednete papír o potvrzení ukončení studia, který by teoreticky měl být připravený hned následující den, prakticky však často až za 2-3 dny. A pak jdete na promoci, která se koná v den podle harmonogramu akademického roku ČVUT a kde si vyzvednete diplom.

Hodně zdaru!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *