Vynulování počítadla oleje Ford Kuga

V servisu po výměně oleje u Ford Kuga zapomněli vynulovat čítač oleje. Po nastartování se objevovala na palubním počítači hláška „Service Oil“. Není však potřeba kvůli tomuto problému jezdit zpátky do servisu, lze ho vyřešit svépomocí.

  1. Zapnout zapalování – krátký stisk tlačítka bez sešlápnuté brzdy.
  2. Sešlápnout brzdový pedál.
  3. Sešlápnout pedál plynu.
  4. Držet oba pedály a vyčkat, než se dokončí resetování čítače oleje.