MSI: Microsoft Installer DLL error

Při pokusu o instalaci některého programu pomocí Microsoft Installer vyskočí hned na počátku hláška o chybějících knihovných DLL a kontaktování prodejce programu. Problém bývá ten, že MSI nemá povolený přístup do složky C:\Users\x\AppData\Local\Temp. Je potřeba mu toto oprávnění povolit. Spustíme příkazový řádek (cmd), změníme složku na tu, kde se nachází instalační msi soubor (cd path) a napíšeme: msiexec /i packagename.msi. Tím udělíme instalátoru administrátorská práva a pokud ve složce temp ony potřebné knihovny jsou, instalátor je již najde.