Tvorba MSI: Advanced Installer

Udělali jste nějaký zajímavý program a chce uživatelům usnadit jeho zprovoznění? Řešením je vytvořit instalátor, např. na základě MSI (Microsoft Installer), který provede setup aplikace na jakémkoli počítači. K dispozici je hned několik free programům, od kterých si můžete nechat instalatór vytvořit. Program Advanced Installer ale pravděpodobně nemá konkurenci. Spojuje pokročilé funkce a zároveň si zachovává přijatelnou míru uživatelské příležitosti. K dispozici je hned několi balíčků předvytvořených themes. Zajímavou funkcí je registrace dll knihoven v cílovém počítači, takže není potřeba chít tuto činnost po uživateli udělat manuálně. Můžete si zvolit spoustu tzv. Prerequisites, tedy povinného softwaru, které je potřeba do počítače nainstalovat pro správný běh samotné aplikace. Možnost je i online kontrola nejnovější verze aplikace. Mimo jiné lze nastavit i licencování pomocí vygenerovných sériových čísel a mnoho dalšího.

MSI: Microsoft Installer DLL error

Při pokusu o instalaci některého programu pomocí Microsoft Installer vyskočí hned na počátku hláška o chybějících knihovných DLL a kontaktování prodejce programu. Problém bývá ten, že MSI nemá povolený přístup do složky C:\Users\x\AppData\Local\Temp. Je potřeba mu toto oprávnění povolit. Spustíme příkazový řádek (cmd), změníme složku na tu, kde se nachází instalační msi soubor (cd path) a napíšeme: msiexec /i packagename.msi. Tím udělíme instalátoru administrátorská práva a pokud ve složce temp ony potřebné knihovny jsou, instalátor je již najde.